Nordmenn er generelt flinke til å sikre barn i bil før de skal ut på veien. Likevel ble 24 anmeldt første halvår 2024.

Bildet viser to barn med sikkerhetsbelte på i hver sin bilstol.
Vi er generelt flinke til å sikre barn i bil, men fortsatt er det noen som ikke sikrer barna riktig og forsvarlig før de skal ut på biltur. Foto: Morten Brakestad/Trygg Trafikk

- Norge er nylig kåret til det mest trafikksikre landet i Europa, og når det kommer til barna er vi spesielt flinke til å sikre dem, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 

- Men fortsatt er det noen som ikke sikrer barna riktig og forsvarlig i bilen, og det er alvorlig. Barna er det kjæreste vi har, og det er sjåførens ansvar å ta vare på dem i trafikken, sier Ranes.

Moderne biler sier høyt og tydelig fra hvis passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte

- Vi ser at enkelte aktivt unngår å bruke sikkerhetsbeltet i bilen. Det er helt uforståelig, og viser at våre kontroller fortsatt er viktige, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at om lag 1 av 3 av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte eller brukte det feil.

- De aller fleste vi kontrollerer bruker bilbelte, men 1037 gebyr for manglende bruk er likevel altfor mange. Mange som kjører uten sikkerhetsbelte på blir heller aldri tatt, sier Wigdel.

Bruk alltid bilbelte

Det er sjelden at Statens vegvesen observerer og ilegger gebyr for manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel, men vi vet at det forekommer.

Hjelm og sikkerhetsbelte er begge svært effektive hjelpemidler for å redusere antall drepte og hardt skadde sjåfører og passasjerer i bil og motorsykkel. Ved å bruke sikkerhetsbeltet sikrer du ikke bare deg selv, men også andre om det skulle skje en ulykke.

Blir du observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir du vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner.

- Selv om de fleste bruker sikkerhetsbeltet, er det likevel skuffende at såpass mange ikke bruker det, særlig når vi vet at det kan være forskjellen på liv og død om ulykken er ute, avslutter Wigdel.