Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har sendt planprogrammet for E134 Dagslett–E18 over til kommunene Lier og Røyken for en førstegangsbehandling.

Det betyr at kommunen og politikerne skal avgjøre om de er enige i at planprogrammet skal legges ut på høring.

Hva er et planprogram, og hvordan er prosessen videre?

Planprogrammet er en plan for planleggingen. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, hvilke alternativer vi skal vurdere, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet fremdriftsplan.

Planprogrammet sendes ut på høring til alle offentlige høringsinstanser, samt at vi annonser i aviser og på nett. Vi kommer også til å sende ut informasjonsbrosjyre til de som bor i området. Fra planprogrammet sendes ut på høring, har alle interesserte minimum seks uker på seg til å komme med innspill til planprogrammet.

 

 

Aktuelt for fylke: Viken