Veg:
E134
Fase:
Opna
Kommunar:
Vindafjord
Fylke:
Rogaland
Lengde:
1300 meter
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
117 mill. kr
Oppstart:
Vinteren 2020
Antatt opna:
Hausten 2022

E134 Espelandssvingane. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Medvind-bygget v/Statens vegvesen, E134, Ølensvåg

Kontaktar

Arild Kalleland Vallestad

Prosjektleiar
Telefon:
48 27 05 50
E-post:
Sist oppdatert: