Hvordan foregår tunneldriving?

— På Sollihøgda er det full anleggsaktivitet – både synlig i dagen, men også inne i berget. Vi bygger nemlig to lange tunneler!

- Vi er i rute!

— I dag fikk Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite besøke prosjektet E16 Bjørum-Skaret. – Gledelig å vise at vi har god fremdrift og er i rute!

Høy takhøyde på folkemøtet på Sollihøgda

— Lav takhøyde på Sollihøgda tursenter til tross; det var stor takhøyde på tirsdagens folkemøte for naboer og berørte til veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.