E16 strekker seg fra Bergen i Norge til Gävle i Sverige. Strekningen Nymoen – Olum inngår i en ytre ring rundt Oslo og strekningen fungerer både som lokalveg og hovedforbindelse mellom Gardermoen/Hadeland/Gjøvik/Buskerud.

Siste nytt fra prosjektet: Vedtak for reguleringsplan PlanID82, T-kryss Hadelandsvegen/Glassverksvegen

Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum preges av varierende standard som ikke står i forhold til trafikkbelastningen på vegen. Derfor planlegges en fremtidig utbygging av E16 Nymoen–Olum. Formålet med en fremtidig utbygging på denne strekningen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.  

I forbindelse med planlegging og utbygging av E16 Nymoen–Eggemoen–Olum er strekningen delt inn i to delstrekninger: Nymoen–Eggemoen og Eggemoen–Olum.

 

Veg:
E16
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Ringerike, Jevnaker
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
2019
Antatt opna:
2022

E16 Nymoen–Olum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Glassverkvegen 2 på Jevnaker

Kontaktar

Odd Johansen

Prosjektleder E16 Eggemoen-Olum
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Stig Kjetil Methi

Byggeleder E16 Eggemoen-Åsbygda
Telefon:
90 67 28 40
E-post:

Pål-Steinar Karlsen

Assisterende prosjektleder E16 Eggemoen-Olum/Byggeleder E16 Åsbygda-Olum
Telefon:
97 43 84 22
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Planleggingsleder
Telefon:
94 20 44 49
E-post:

Hanne Lene Lien

Grunnerverver
Telefon:
92 60 20 92
E-post:

Anne Marie Fyksen Kvisberg

Nabokontakt
Telefon:
90 51 63 96
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Sist oppdatert: