E16 strekker seg fra Bergen i Norge til Gävle i Sverige. Strekningen Nymoen – Olum inngår i en ytre ring rundt Oslo og strekningen fungerer både som lokalveg og hovedforbindelse mellom Gardermoen/Hadeland/Gjøvik/Buskerud.

Vi åpnet ny E16 i Jevnaker desember 2021. Randselva bru og vegen videre til Eggemoen åpner sommeren 2022. Arbeidet med reguleringsplan på vegen videre til Eggemoen ligger inne i NTP 2022-2033 med oppstart i 2025.

Siste nytt fra prosjektet:

Dokka Entreprenør AS skal bygge om E16 gjennom Jevnaker

 — E16 Eggemoen-Olum åpnet 7. juli

 — Vedtak for reguleringsplan PlanID82, T-kryss Hadelandsvegen/Glassverksvegen

Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum var før utbygging i Jevnaker preget av varierende standard som ikke stod i forhold til trafikkbelastningen på vegen. Nå planlegges det nye veg videre fra Eggemoen til Nymoen. Formålet med en fremtidig utbygging på denne strekningen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Arbeidet med ny veg i Jevnaker startet i 2019, og skal være ferdig i 2022.  Det videre arbeidet fram til Nymoen er avhengig av bevilgninger i Stortinget.

I forbindelse med planlegging og utbygging av E16 Nymoen–Eggemoen–Olum er strekningen delt inn i to delstrekninger: Nymoen–Eggemoen og Eggemoen–Olum.

 

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ringerike, Jevnaker
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
2019
Antatt åpnet:
2022

E16 Nymoen–Olum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Glassverkvegen 2 på Jevnaker

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder E16 Eggemoen-Olum
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Stig Kjetil Methi

Byggeleder E16 Eggemoen-Åsbygda
Telefon:
90 67 28 40
E-post:

Pål-Steinar Karlsen

Assisterende prosjektleder E16 Eggemoen-Olum
Telefon:
97 43 84 22
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Planleggingsleder
Telefon:
94 20 44 49
E-post:

Åse Marit Thorrud

Grunnerverver
Telefon:
95 80 32 29
E-post:

Anne Marie Fyksen Kvisberg

Nabokontakt
Telefon:
90 51 63 96
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Gine Løvstad Hegseth

Byggeleder E16 Åsbygda-Olum
Telefon:
90632417
E-post:

Sist oppdatert: