I forbindelse med trafikkavviklingen på Jevnaker, er det en økende tendens at folk kjører på rødt lys. Dette skaper farlige situasjoner.

Fra venstre: Ansvarlig for arbeidsvarsling, Morgan Brenden og delprosjektleder Gunnvald Arnes fra Dokka Entreprenør og byggeleder Rune Solli i Statens vegvesen.

Det er mye anleggstrafikk i området i Verkevika forbi Hadeland glassverk. Både Dokka Entreprenør AS og flere underentreprenører benytter hovedveien som transportåre i anleggstiden.

Delprosjektleder Gunnvald Arnes og ansvarlig for arbeidsvarsling Morgan Brenden i Dokka Entreprenør AS opplever stadig flere uheldige hendelser.  Det er mange «henger seg på» og tenker at de rekker over selv om de kjører på rødt lys. Dette medfører at de som står på andre siden og venter på grønt lys, må vente en syklus til før de får grønt lys. Grunnen til at syklusen går en gang til, er den innebygde sikkerheten som er i lysene. Dette skaper ofte store køer, noe som igjen gjør at de som har ventet lenge på at det skal bli grønt, hiver seg etter på «drosjegrønt». Lysene retter seg selv opp, men av erfaring går det 4-6 sykluser før de virker slik de skal igjen.

Utover det med kø, så er det også en del trafikk som kommer inn fra sideveiene. Her er det viktig å følge skiltingen. Her står det at hovedveien er lysregulert, og at en skal følge trafikkstrømmen. Det er veldig viktig å gjøre dette, slik at de ikke møter de som akkurat har fått grønt lys. Da blir det fort kaos med lysene, samt at farlige situasjoner kan oppstå.

Byggeleder Rune Solli i Statens vegvesen og ansvarlig for arbeidsvarsling Morgan Brenden i Dokka Entreprenør AS, ber alle bilister om å ta hensyn, samt kjøre etter forholdene. Det skal legges ny asfalt i Verkevika, men dette blir ikke før til våren. Entreprenør har fått beskjed, og følger med på hull i veibanen, men når det er mye nedbør, kommer slaghulle fort tilbake. Kjør forsiktig, både for egen sikkerhet, men også for sikkerheten til de som jobber langs veien.

Aktuelt for fylke(r): Akershus