Åpent informasjonsmøte

— Mandag 6. mai inviterer Statens vegvesen og Dokka Entreprenør AS til informasjonsmøte om Avlastet veg, Verkevika - Toso