Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Jevnaker kommunestyret slutter seg til planinitiativet fra Statens vegvesen, og vedtar planen for T-kryss ved Hadelandsvegen/Glassverksvegen.

For saksfremstillingen og dens vedlegg vises det til kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages til Jevnaker kommune innen 03.10.2021. Det bes om at en evt. klage merkes med saksnummer 21/881 og sendes til Jevnaker kommune via deres elektroniske postmottak: eller pr. post til Jevnaker kommune, PB 60, 3521.

Aktuelt for fylke(r): Viken