Ny nærinformasjon april 2020

— Statens vegvesen har sendt ut ny nærinformasjon om anleggsarbeidet på ny, trygg og rask E16 fra Olum til Eggemoen.

Reguleringsplaner holdeplasser langs E16

— Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til tre reguleringsplaner langs E16 Olumslinna. De tre planene ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker den 5. september. Vedtakene kan påklages til Fylkesmannen innen 31. oktober.

Reguleringsplan trafikksikkerhetstiltak fv. 241 vedtatt i Jevnaker

— Kommunestyret i Jevnaker vedtok i sitt møte den 5. september reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 ved fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud. Det er ventet at Ringerike kommune gjør sitt vedtak til samme planforslag senere i høst.

Åpen dag E16 Eggemoen-Olum

— Utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum er så vidt i gang mellom Eggemoen og Åsbygda. PNC Norge AS og Statens vegvesen inviterer derfor til åpen dag.

Statssekretær satte spaden i jorda for ny E16

— Torsdag 23. mai satte statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sammen med representanter fra berørte kommuner, lastebileierforbundet, entreprenøren PNC og Statens vegvesen spaden i jorda for ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Trafikantene vil ta i bruk ny E16 i 2022.

Tre tilbydere prekvalifisert på E16 Åsbygda-Olum

— Statens vegvesen tar med Hæhre, Skanska Norge AS og JV (Joint Venture) Implenia-Roadbridge videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Det skal gjennomføres en konkurransepreget dialog før disse firmaene leverer sine endelig tilbud. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget vil starte sitt arbeid tidlig i 2020.