Skal gjøre støytiltak på 100 eiendommer

— Statens vegvesen skal utføre støytiltak på ca.100 eiendommer i Jevnaker i forbindelse med ny E16 i Jevnaker. Det er Sandefjord firmaet Byggmester Strand som skal gjøre jobben til 21,5 millioner kroner.

Ny nærinformasjon april 2020

— Statens vegvesen har sendt ut ny nærinformasjon om anleggsarbeidet på ny, trygg og rask E16 fra Olum til Eggemoen.

Reguleringsplaner holdeplasser langs E16

— Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til tre reguleringsplaner langs E16 Olumslinna. De tre planene ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker den 5. september. Vedtakene kan påklages til Fylkesmannen innen 31. oktober.

Reguleringsplan trafikksikkerhetstiltak fv. 241 vedtatt i Jevnaker

— Kommunestyret i Jevnaker vedtok i sitt møte den 5. september reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 ved fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud. Det er ventet at Ringerike kommune gjør sitt vedtak til samme planforslag senere i høst.

Åpen dag E16 Eggemoen-Olum

— Utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum er så vidt i gang mellom Eggemoen og Åsbygda. PNC Norge AS og Statens vegvesen inviterer derfor til åpen dag.