Fem firmaer har meldt interesse for E16 Åsbygda-Olum

— Fem firmaer har meldt interesse for å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum på oppdrag for Statens vegvesen. Vegvesenet skal gjennom den kommende prekvalifiseringen velge ut tre leverandører som inviteres til å delta videre i konkurransen. Det er ventet at firmaet som får oppdraget med å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum kan starte sitt arbeid tidlig i 2020.

Gjennomfører klimakutt for å nå mål i norsk klimapolitikk

— Statens vegvesen ønsker at vegtransporten og vegutbyggingens samlede klimagassutslipp reduseres og bærekraften sikres. Utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum er et av de første prosjektene i vegvesenet hvor det stilles krav om klimagassbudsjett og klimagassregnskap.

Søker etter totalentreprenør til E16 Åsbygda-Olum

— Som en del av utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum, har Statens vegvesen lyst ut en konkurranse på prosjektering og bygging av strekningen Åsbygda-Olum. Byggingen vil starte tidlig i 2020 og sluttføres i 2022.

PNC skal bygge E16 Eggemoen-Åsbygda

— Statens vegvesen har i dag undertegnet kontrakt med PNC om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda i kommunene Ringerike og Jevnaker. PNC vil i løpet av kort tid starte med arbeider knyttet til den kommende E16-utbyggingen.

PNC og Implenia levert tilbud på E16-jobb

— Statens vegvesen mottok innen tilbudsfristen gikk ut sist fredag tilbud fra PNC og Implenia om å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at kontrakt på denne E16-utbyggingen inngås i februar måned.

Ringerike kommune vedtok alternativ C-redusert

— Torsdag 11. oktober vedtok kommunestyret i Ringerike alternativ C-redusert for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Dette alternativet skal legges til grunn for den videre planleggingen av ny E16 på strekningen.

E16-forberedelsene fortsetter

— Forberedelsene til den kommende utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum fortsetter utover høsten. Statens vegvesen regner med det første spadetaket for ny veg blir tatt tidlig i 2019.

Oversendt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning E16 Nymoen-Eggemoen

— Statens vegvesen har oversendt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen til Ringerike kommune for sluttbehandling. Vegvesenet anbefaler Ringerike kommune å vedta korridoralternativ C-redusert som fremtidig trase for ny E16 mellom Hensmoen og Eggemoen.