Statssekretær satte spaden i jorda for ny E16

— Torsdag 23. mai satte statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sammen med representanter fra berørte kommuner, lastebileierforbundet, entreprenøren PNC og Statens vegvesen spaden i jorda for ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Trafikantene vil ta i bruk ny E16 i 2022.

Tre tilbydere prekvalifisert på E16 Åsbygda-Olum

— Statens vegvesen tar med Hæhre, Skanska Norge AS og JV (Joint Venture) Implenia-Roadbridge videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Det skal gjennomføres en konkurransepreget dialog før disse firmaene leverer sine endelig tilbud. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget vil starte sitt arbeid tidlig i 2020.

Fem firmaer har meldt interesse for E16 Åsbygda-Olum

— Fem firmaer har meldt interesse for å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum på oppdrag for Statens vegvesen. Vegvesenet skal gjennom den kommende prekvalifiseringen velge ut tre leverandører som inviteres til å delta videre i konkurransen. Det er ventet at firmaet som får oppdraget med å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum kan starte sitt arbeid tidlig i 2020.

Gjennomfører klimakutt for å nå mål i norsk klimapolitikk

— Statens vegvesen ønsker at vegtransporten og vegutbyggingens samlede klimagassutslipp reduseres og bærekraften sikres. Utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum er et av de første prosjektene i vegvesenet hvor det stilles krav om klimagassbudsjett og klimagassregnskap.

Søker etter totalentreprenør til E16 Åsbygda-Olum

— Som en del av utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum, har Statens vegvesen lyst ut en konkurranse på prosjektering og bygging av strekningen Åsbygda-Olum. Byggingen vil starte tidlig i 2020 og sluttføres i 2022.

PNC skal bygge E16 Eggemoen-Åsbygda

— Statens vegvesen har i dag undertegnet kontrakt med PNC om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda i kommunene Ringerike og Jevnaker. PNC vil i løpet av kort tid starte med arbeider knyttet til den kommende E16-utbyggingen.

PNC og Implenia levert tilbud på E16-jobb

— Statens vegvesen mottok innen tilbudsfristen gikk ut sist fredag tilbud fra PNC og Implenia om å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at kontrakt på denne E16-utbyggingen inngås i februar måned.

Ringerike kommune vedtok alternativ C-redusert

— Torsdag 11. oktober vedtok kommunestyret i Ringerike alternativ C-redusert for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Dette alternativet skal legges til grunn for den videre planleggingen av ny E16 på strekningen.