Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Skanska fremskynder åpningen av ny E16 i Jevnaker til 20. desember. Det er et halvt år før tiden.

God planlegging før byggestart, og effektiv gjennomføring av vegprosjektet, gjør at delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Vegvesenet, og prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen, kan åpne ny E16 i Jevnaker et halvt år før tiden. (Foto: Per Kollstad)

Det betyr at E16 trafikken slipper å kjøre svingene i Olumslinna, og stå i kø gjennom Jevnaker sentrum. I løpet av 21 måneder har entreprenøren bygd 10,5 kilometer ny trafikksikker veg med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker.

I tillegg er det bygd to planskilte kryss, 2,7 kilometer fylkesveg med gang- og sykkelveg, og 4,9 kilometer drifts og skogsbilveier. Det er også bygd opp en 450 meter lang fylling ved Randsfjorden. Planen er å etablere et fortau, og et amfi ut mot vannet ved Hadeland Glassverk.

Ring 4 rundt Oslo

Til sommeren er planen at E16-trafikken kan kjøre videre fra Åsbygda til Eggemoen i Ringerike kommune over nye Randselva bru. Da vil en viktig vegstrekning på den såkalte Ring 4 rundt Oslo være på plass. Det blir ikke bompengeinnkreving før åpningen av Randselva bru til sommeren.

- Vi åpner årets julegave før juleaften. Det betyr at E16 trafikken får en raskere og tryggere veg, samtidig som vi flytter mye av gjennomgangstrafikken ut av Jevnaker sentrum, sier delprosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen.

E16 prosjektet får skryt av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen:

- Jevnaker prosjektet hopper bakken ned til 20 i stil. Dette er nok et bevis på at Statens vegvesen bygger ny veg, til avtalt pris, raskere enn planlagt, sier Davik.

E16 Åsbygda-Olum i Jevnaker er en av to totalentrepriser for vegprosjektet i Ringerike og Jevnaker. Det er PNC Norge som bygger den andre strekningen mellom Eggemoen og Åsbygda.

Godt forberedt

Skanska vant oppdraget i konkurranse med to andre entreprenører i desember 2019. Da hadde de vært gjennom en grundig anskaffelsesprosess sammen med Vegvesenet. Skanska leverte det laveste og beste tilbudet.

- Prosessen med å velge entreprenør etter konkurransepreget dialog gjorde at vi var sikre på at vi fikk de beste løsningene. Samtidig kom entreprenøren raskt i gang med anleggsarbeidet. Gjennomføringen av vegprosjektet har vist at vi gjorde de riktige vurderingene i 2019, sier Karlsen.

Etter kontrakten skulle vegen fra Olum til Åsbygda være ferdig innen 1. juli 2022. Ett år ut i anleggsarbeidet hadde arbeidet gått så raskt at Vegvesenet og Skanska så en mulighet for å rekke vegåpning før jul i 2021.  Skanska har utført hovedarbeidene innenfor avtalt pris på 1.085 millioner kroner.

IDH signerte kontrakt
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte kontrakten for E16 Jevnaker sammen med konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Anlegg 20. desember 2019. To år etter åpner den nye vegen.

Fikset koronatrøbbel

Pandemien skapte problemer med å skaffe nok fagfolk til prosjektet. Myndighetene stengte grensene til Europa samtidig som anleggsarbeidet startet. Skanska skulle bygge 11 betongkonstruksjoner og fire trebruer. Dette ble vanskelig da flere ansatte med spesialkompetanse plutselig ikke fikk reise inn i Norge.

     - Vi heiv oss rundt og fikk inn flere nye folk fra bemanningsbyråer og andre entreprenører, sier prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska.

Arbeidet med den den 375 meter lange Svenådalen ble forsinket i åtte uker på grunn av koronaen.  Med så mange konstruksjoner langs vegen, var god framdrift i betongarbeidet avgjørende for at veiarbeidene skulle kunne ferdigstilles som planlagt.

 - Ved hjelp av god planlegging, oppfølging, godt samarbeid med byggherre og en utrolig innsats av fagarbeiderne kom vi i mål seks måneder før tida, sier Johnsen. 

Skanska har bygd avtalt veg til avtalt pris, og holder budsjettet på en drøy milliard kroner. Det er fortsatt noen grøfter som skal pusses på før Vegvesenet kan åpne vegen.

Flyttet mye masser

*Entreprenøren har sprengt ca. 870 000 faste m3 steinmasser. Det utgjør ca. 140 000 lastebillass med sprengt stein som er flyttet og lagt ut i veglinjen.

*Det er flyttet ca. 350 000 m3 løsmasser internt i anlegget

*Ny E16 går gjennom et av de store områdene med alunskifer på Østlandet. Entreprenørene har kjørt ut 65.000 tonn alunskifer til spesialdeponi. Det utgjør ca. 5500 lastebillass.

*Skanska har separert alunskifer fra friskt berg i områder hvor alunskifer lå lagvis med andre bergarter. Slik unngikk Skanska å kjøre 60 000-70 000 tonn blandet stein som spesialavfall til deponi.

*Det er kjørt ca. 17 000 m3 steinmasser ned til Randsfjorden ved Hadeland Glassverk.

*Vegbyggerne på Jevnaker har også opparbeidet og utbedret 60 mål dyrka mark som erstatning for tapt matjord.

 * Overskuddsmassene fra prosjektet er benyttet til turstier, traktorveier, lunneplasser, parkeringsplass, støydempningstiltak samt masser til kommune og grunneiere.

*Overskuddsmasser fra veganlegget er benyttet til etablering av skileikanlegg og utbedring av rulleskiløyper for det lokale idrettslaget.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken