Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

– Gode og trygge veier er avgjørende for å få folk fram og for å unngå ulykker. Jeg er derfor glad for å endelig få åpne ny E16 mellom Eggemoen og Ollum.

Samferselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E16 Eggemoen-Olum - foto
– En ny og tryggere vei vil komme trafikantene og de lokale innbyggerne til gode, sa samferdselminister Jon-Ivar Nygård da han 7. juli klipte snora og erklærte E16 Eggemoen-Olum for åpnet. Foto: Dagrunn Husum

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som fikk æren av å foreta klippet som markerte at den 634 meter lange Ranselva bru, siste del av vegprosjektet E16 Eggemoen–Olum nå er åpnet for trafikk.

Første del av prosjektet, fra Åsbygda til Olum i Jevnaker kommune ble åpnet like før jul – et halvt år før tiden. PNC har bygd Ranselva bru, mens Skanska var erentreprenør på Åsbygda-Olum.

Tryggere veg for mange

Brede smil, sol flagg, vaffelpresse, kake, taler, veteranbilkortesje… Alt var på plass torsdag 7. juli. Men med økende ulykkestall som bakteppe ble naturlig nok nyevegens trafikksikkerhetspotensiale satt i fokus på prosjektets åpningsdag.

– Strekningen opplevde over 60 ulykker mellom 2005 og 2015, så en ny og tryggere vei vil komme trafikantene og de lokale innbyggerne til gode. Også framkommeligheten vil bli mye bedre, til glede for både folk og næringsliv som bruker veien, sa samferdselsminister Nygård, som også var opptatt av E16 som viktig nasjonal og regional forbindelse.

Leveres til avtalt pris

E16-strekningen mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune, flytter gjennomgangstrafikken ut av Jevnaker sentrum, den fjerner en flaskehals med 3,9 meter høydebegrensning, og ikke minst sørger ny E16 for at den smale, svingete og opp mot seks prosent bratte Olumslinna ikke lenger er en del av europaveien.

I tillegg til trafikksikker framkommelighet, kan det nyåpnede E16-prosjektet skilte med at det overleveres til en kostnad som er helt i tråd med styringsrammen på 3,18 milliarder kroner. Dette var et av poengene Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland trakk fram i sin tale.

– Jeg er stolt at Statens vegvesen kan levere ny trafikksikker veg med god framkommelighet til avtalt pris, sa hun.

Teknologisk nyskaping i verdensklasse

Vegdirektøren var også stolt av Ranselva bru som teknologisk nyskaping. Arbeidet med 634 lange betongbrua har vakt oppsikt i internasjonalt brumiljø. Det er nemlig verdens største 3D-modellerte konstruksjon som er modellbasert – bygd uten bruk av tradisjonelle tekninger i plan- og byggefase.

– Måten denne brua er planlagt og bygd på vil sette standard for hvordan andre store bruer i Norge og internasjonalt kan bygges, sa vegdirektør Dahl Hovland.

Det er rådgivingsselskapet Sweco Norge som sammen med Armando Rito, Portugal, har beregnet og planlagt Ranselva Bru. PNC Norge er entreprenør. Randselva bru har fått flere internasjonale priser for arbeidet med 3D modellen. En av prisene vant brua i konkurranse med 130 prosjekter fra 36 ulike land. Betongbrua på Jevnaker danket ut store idrettsstadioer, sykehus, berg og dalbaner. Juryen i «Tekla Global BIM Awards la blant vekt på den store mengden informasjon som var i 3D modellen. Bru-modellen består av 300 000 ulike deler.