Onsdag 11. oktober inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om byggingen av avlastet veg mellom Verkevika og Toso

Illustrasjonen viser hvordan Verkevika Amfi blir seende ut, og hvordan det gir Verkevika et løft og fremstår som et attraktivt sted.
Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted. Det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet. Illustrasjon: Pilot Arkitekter/Statens vegvesen

Tid: Onsdag 11. oktober 2023
Sted:Thorbjørnrud hotell
Klokkeslett: 18.00

Bakgrunn

Statens vegvesen startet arbeidet med å oppruste avlastet veg på strekningen Verkevika–Toso i Jevnaker i september 2023. Arbeidet skal etter planen være ferdig innen utgangen av oktober 2024. Det vil bli avholdt et informasjonsmøte hvor fremdrift, anleggsgjennomføring og andre relevante temaer vil bli belyst.

På informasjonsmøtet stiller representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren Dokka Entreprenør AS for å fortelle om prosjektet og svare på spørsmål. Jevnaker kommune vil også være til stede for å kunne svare på spørsmål.

Program

  • Velkommen
  • Generell informasjon om prosjektet E16 Eggemoen-Olum og Prosjekt Vestoppland (PVO)
  • Presentasjon om hvilke arbeider som skal gjennomføres
  • Presentasjon av entreprenør og overordnet fremdrift
  • Spørsmål

Det vil serveres kaffe og noe å bite i.

Velkommen!