Mandag 6. mai inviterer Statens vegvesen og Dokka Entreprenør AS til informasjonsmøte om Avlastet veg, Verkevika - Toso

Tid: Mandag 6. mai kl. 17.00 – 19.00

Sted: Kontorriggen til Statens vegvesen, Glassverkvegen 2, 3520 Jevnaker

Statens vegvesen og Dokka Entreprenør er godt i gang med arbeidet med det avlastede vegnettet gjennom Jevnaker.

På informasjonsmøtet stiller representanter fra Statens vegvesen og Dokka Entreprenør AS for å fortelle om status for prosjektet og svare på spørsmål. Jevnaker kommune vil også være til stede for å kunne svare på spørsmål.

Det vil serveres kaffe og noe å bite i.

Velkommen!

Program:

  • Velkommen
  • Presentasjon om hvilke arbeider som pågår
  • Presentasjon av overordnet fremdrift 
  • Spørsmål   

 

Aktuelt for fylke(r): Akershus