Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen, i samråd med Jevnaker kommune vil legge planforslaget T-kryss E16 Glassverksvegen og fv. 241 Hadelandsvegen til offentlig ettersyn.

De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet E16 Eggemoen–Olum, og gjennomføres som en del av dette prosjektet. Når ny E16 er ferdig bygget gjennomføres tiltakene på dagens E16 mellom Hermanstjernet og Nybygget/Toso, og vegen nedklassifiseres til fylkesveg. Viken fylkeskommune vil da bli ny vegeier og vil ta over forvaltning og drift av den gamle E16 mellom Eggemoen og Olum.

Informasjonsmøte og videre planprosess

Det inviteres til digitalt informasjon- og medvirkningsmøte for planen den 07.06.2021 klokken 18.00. På møtet vil det orienteres om tiltaket, og det vil bli muligheter for å stille spørsmål. Link til møtet vil legges ut på prosjektets hjemmesider og Facebook-sider, samt på Jevnaker kommunes hjemmeside.

Planforslaget

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig nederst på denne siden under "Last ned", samt på Jevnaker kommune sin hjemmeside.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes innen 25.06.2021 skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller e-post til: .

Forsendelsen merkes med «Mimenr. 20/124404» og «T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen».

Kontakt

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:

  • Statens vegvesen: Cassandra Mood Hummel tlf.: 94 20 44 49 e-post: 
  • Jevnaker kommune: Andreas Lervåg Solberg, Arealplanlegger, , tlf. 47 75 86 63.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet