Ny E16 i Jevnaker åpnet før jul i 2021. Siste strekning over Randselva til Eggemoen åpner sommeren 2022.

E16 i Jevnaker fra Olum til Åshøgda ble åpnet 20 desember 2021.  Den 12,4 kilometer lange vegen har midtdeler og forbikjøringsstrekninger. Fartsgrensa er 90 km/t. 

Vegen videre med bru over Randselva åpner sommeren 2022.

Etter at ny E16 er åpnet, vil det gjøres tiltak på eksisterende veg mellom Verkevika og Toso, med sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud og miljøtilpasset veg. Også fv. 241 vil bli rustet opp på strekningen mellom Ringerike grense (Kleggerud) og Jevnaker. Mellom Kleggerud og Jevnaker vil det bli bygget separat gang- og sykkelveg og fortau.

Den totale kostanden for strekningen er anslått til 3,010 milliarder i 2018-verdi.

Nyheter:

26. september 2023 — Inviterer til åpent informasjonsmøte i Jevnaker om Verkevika–Toso

 — Dokka Entreprenør AS skal bygge om E16 gjennom Jevnaker

Fakta

Ca. 12,5 km. ny E16.
Ny E16 bygges som en tofeltsveg  med forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger og fysisk midtdeler.
Prosjektet innebærer bygging av to planskilte kryss. I tillegg vil det bygges en rundkjøring på Eggemoen som vil bygges om til et toplanskryss i forbindelse med utbyggingen av E16 Nymoen–Eggemoen.
Det vil bygges fem bruer for E16, tre underganger under E16, fem overgangsbruer pluss en overgang for vilt.
Lengste bru blir Randselva bru med en lengde på ca. 600 meter.

 

Delprosjekter