Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige. Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum inngår i en ytre ring rundt Oslo.

Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum fungerer i dag både som lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen / Oslo nord og Buskerud, med forbindelser videre både til Sørlandet og Hallingdal. E16 mellom Nymoen og Olum har ikke en tilfredsstillende standard for å kunne betjene vegens funksjon og trafikkmengde.

Fremkommelighet

Fremkommeligheten på E16 er stedvis dårlig. Vegen er på deler av strekningen er smal og svingete, går gjennom boligområder og har mange avkjørsler. Det er også utfordringer knyttet til fremkommelighet fra Jevnaker i retning Olum og i Eggemobakkene grunnet sterk stigning. Jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk har en frihøyde som er så lav at høye biler må kjøre via fylkesveg 241 mellom E16 på Norderhov og Jevnaker.

Ulykker

I perioden 2004-2013 var det 53 trafikkulykker på strekningen Eggemoen–Olum. Det er i hovedsak kryssulykker og utforkjøringsulykker som dominerer ulykkesbildet, men noen påkjørsler bakfra og møteulykker forekom også.

I perioden 2005-2014 skjedde det 28 ulykker på E16 mellom Gummikrysset ved Hønefoss og til fylkesgrensen mellom Buskerud og Oppland. De typiske ulykkene på denne strekningen er singelulykker, uhell mellom møtende biler og påkjøring bakfra.