Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Jevnaker kommune igangsette arbeid for kommende detaljreguleringsplan for utbedring av kryssområde mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16).

 Det er invitertes derfor til et digitalt informasjonsmøte om planforslaget for T-krysset mandag 15.03, kl.15.00-16.00.

 På møtet vil Statens vegvesen informere og orientere om tiltaket og det vil gis muligheter for å stille spørsmål.

 Det er også lagt opp for medvirkning via innsendelse av uttalelser direkte til Statens vegvesen for planarbeidet innen tre uker fra kunngjøring og annonseringen av planinitiativet, dvs 17.03.21.

 Innspill og merknader til planen sendes skriftlig til Statens vegvesen ved Plan– og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, Glassverksvegen 2, 3520 Jevnaker eller til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Alternativt kan innspill og merknader sendes på e-post til Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller firmapost@vegvesen.no. Forsendelsen merkes med «Mimenr. 20/124404» og T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen.

Klikk her for å bli med i møtet

 

 

Aktuelt for fylke: Viken