Forslag til reguleringsplan for E39 Vinjeøra–Staurset er lagt ut på høring, med frist for merknader 12. april 2021.

Reguleringsplanen som er lagt ut vil erstatte to tidligere vedtatte reguleringsplaner: E39 Vinjeøra-Haukvika fra 2013 og planen E39 Haukvika vest-Staurset fra 2010.

Bakgrunnen for at man har valgt å erstatte disse planene og gjennomføre et nytt reguleringsplanarbeid er at E39 slik den var regulert ikke ivaretar hensynet til E39 som europaveg med fartsgrense på 80 km/t og trygg anleggsgjennomføring. Dette er nærmere beskrevet i plandokumentene.

For strekninga Stormyra–Vinjeøra foreligger det vedtatt reguleringsplan fra 2015 (PDF).

Eventuelle merknader skal sendes til:

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller på e-post til 

Staurset–Stormyra