Mellom Staurset og Stormyra i Heim kommune skal det bygges 10,5 kilometer ny veg, med bredde på ni meter.

Strekningen blir 10,5 km lang. 5,8 km planlegges for 90 km/t, mens resten får 80 km/t. Den bratteste stigningen vil bli 3,3 %. 

Reguleringsplan på strekningen er vedtatt, og Statens vegvesen jobber nå med prosjektering og byggeplanlegging. 

  • Strekningen vil utlyses som en utførelsesentreprise august/september 2023
  • Byggestart i 2024

Strekningen er delt inn i to reguleringsplaner. 

Opprinnelig var planen at E39 skulle gå tvers gjennom Vinjeøra. Etter en omregulering er veglinja nå lagt utenom Vinjeøra. 

Deler av strekninga mellom Søo bru og Stormyra, og strekningen fra Barhals til Staurset går etter eksisterende E39-trase.

Bilde viser kart med veg
To linjer på strekningen Staurset-Stormyra var aktuelle. Nå er grønn linje vedtatt.

E39 Betna–Stormyra