Omregulering pågår på denne strekningen. Statens vegvesen ser på muligheter for å få en flatere vei, samt fordelene med å legge veien sør for Vinjeøra.

To alternativer er aktuelle:

  • Staurset – Stormyra (rød linje), en strekning på 8,2 km.
  • Staurset - Stormyra  (rød linje frem til Barhals og grønn linje fra Barhals til Søo bru), en strekning på 10,5 km.

Reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals er ute på høring. Frist for merknader er satt til 31. mai 2022. 

To alternative linjer på strekningen Staurset-Stormyra
To alternative linjer på strekningen Staurset-Stormyra

E39 Betna–Stormyra