Omregulering pågår på denne strekningen. Det ses på muligheter for å få en flatere vei, samt fordelene med å legge veien sør for Vinjeøra.

Det jobbes med to alternativer.

  • Staurset – Stormyra (rød linje), en strekning på 8,2 km.
  • Staurset - Stormyra  (rød linje frem til Barhals og grønn linje fra Barhals til Søo bru), en strekning på 10,5 km.

Det gjennomføres nå en konsekvensutredning (KU) som vil sammenligne alternativene og gi et grunnlag for valg av linje.

To alternative linjer på strekningen Staurset-Stormyra
To alternative linjer på strekningen Staurset-Stormyra

E39 Betna–Stormyra