Bygging av 8,2 kilometer ny veg, det meste i dagens trase. Det skal bygges to bruer, en 41 meter lang bru over kommunevegen på Vinjeøra og en 110 meter lang bru over elva Fjelna. Det skal også bygges en undergang for gående og syklende under E39 fra boligene på sørsiden av Vinjefjorden og til sentrum av Vinjeøra.

Siden det i hovedsak skal bygges i dagens veg vil det bli noe hindring av trafikken mens byggingen pågår.

E39 Betna–Stormyra

E39 Betna–Stormyra