Mellom Staurset og Stormyra i Heim kommune blir det nå bygd 10,5 kilometer ny veg, med bredde på ni meter.

Strekningen er nå under utbygging. Lengde ny veg blir 10,5 km, og 5,8 km planlegges for 90 km/t, mens resten får 80 km/t. Den bratteste stigningen vil bli 3,3 %. 

  • Kontrakt med entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS ble signert i april 2024
  • Anleggsstart mai 2024

Strekningen er delt inn i to reguleringsplaner. 

Opprinnelig var planen at E39 skulle gå tvers gjennom Vinjeøra. Etter en omregulering er veglinja nå lagt utenom tettstedet. 

Deler av strekninga mellom Sødalsbrua og Stormyra, og strekningen fra Barhals til Staurset går etter eksisterende E39-trase.

Bilde viser kart med veg
To linjer på strekningen Staurset-Stormyra var aktuelle. Nå er grønn linje vedtatt.

E39 Betna–Stormyra