Mellom Betna og Hestnes i Heim kommune skal det bygges 12,8 kilometer ny veg, hovedsakelig i urørt terreng.

Det er Bertelsen & Garpestad som er totalentreprenør på E39 Betna-Hestnes

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 12,8 km ny 2-feltsveg. Vegen vil få en strekning på ca. 9 km med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 12 konstruksjoner med lengde fra 11 til 136 m. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen. 

Arbeidet pågår for fullt, og vegen skal stå ferdig høsten 2024. 

Foto: Statens vegvesen

E39 Betna–Stormyra