Bygging av 4,8 km ny veg, ca. 40 prosent ligger utenfor dagens veg. Den nye vegen krysser over fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru. Det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva.

På denne strekningen vil det bli noen utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden, siden det skal bygges i dagens veg.

E39 Betna–Stormyra, Leirvika–Renndalen

E39 Betna–Stormyra