Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag klippet statssekretær Mette Gundersen snoren, og den svingete og bratte vegen over Stokkjølen er historie.

-Vi er veldig glade for at E39 Leirvika-Renndalen nå er åpnet. Trafikantene får en trygg veg med god fremkommelighet, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Den nye veien er ni meter bred, og fartsgrensen blir 80 kilometer i timen. Stigningen opp fra Leirvika er på omtrent fire prosent, en betydelig forbedring sammenlignet med vegen som har gått over Stokkjølen frem til nå. Asfalten som er lagt på de nesten fem kilometerne er delvis gjenbrukte masser. Bedre for klima, like bra kvalitet! 

Bilde av mennesker som klipper en snor
Statssekretær Mette Gundersen fikk god hjelp av Kjell Inge Davik (t.v., Utbyggingsdirektør Statens vegvesen) og Ordfører Odd Jarle Svanem når snoren skulle klippes. Foto: Statens vegvesen

Kampen for gul midtlinje

Gulstripeaksjonistene var selvskrevne gjester på markeringen. Med humor og strikkepinner som virkemiddel har de jobbet prosjektet opp på den politiske dagsorden.

-Det var et enormt behov for ny veg. Trafikksikkerheten var på null. Samtidig så vi at politiske miljøer hadde utfordringer med å nå frem. De trengte et eksternt bidrag, sier gulstripeaksjonist Solvår Skogen Sæterbø.

Gulstripeaksjonistene tente en gnist lokalt, og engasjementet ble enormt. I november 2016 tok de med seg 265 meter strikket gulstripe til stortinget.

De ga seg ikke før samferdselsminister Jon Georg Dale tok turen til Heim med nyheten om at det ble bevilget midler til prosjektstart i 2020.

På budsjett og før tiden.

Når statssekretæren klippet snoren onsdag var det to måneder før fristen. Og budsjettet på denne parsellen ser også ut til å være innenfor rammene.

-Det er all grunn til å rose entreprenør Bertelsen & Garpestad og samarbeidet vi har hatt med dem. Det har vært veldig god framdrift og godt samarbeid begge veier. Alle har vært løsningsorienter underveis, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Trafikantene har også gjort sin del. De har vist stor tålmodigheten under utbyggingen.

 Om prosjektet E39 Betna-Stormyra.

E39 Betna-Stormyra en utbygging av tre delstrekninger.

  • Betna-Hestnes
  • Leirvika Renndalen
  • Staurset-Stormyra

Når alle tre delstrekningene blir ferdige i 2025 vil det gi 28 km ny 2-felts veg med 9 meter bredde, redusert reisetid med 7 minutter og 5 km innspart kjørelengde.

E39 Betna-Stormyra skal gi en mer trafikksikker E39 for alle, inkl. gående og syklende.  Lokalbefolkningen kan ferdes tryggere på lokalvegnettet med liten trafikk.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag