Fire entreprenører skal konkurrere om utbyggingskontrakt

— Statens vegvesen tar med Bertelsen & Garpestad AS, Consto Anlegg midt AS, Mesta AS og Søbstad AS videre i konkurransen om byggingen av ny E39 Leirvika-Renndalen. Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra.