Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

 

Nyheter: 
24. januar 2024 — Nå skjer det mye på siste delstrekning av vegprosjektet E39 Betna–Stormyra

E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 28 km ny veg med gul midtlinje. Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter. Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

E39 Hestnes–Leirvika (over Valsøya) åpnet allerede i 1993 med 7,5 meter vegbredde og gul midtlinje. Ny veg mellom Renndalen og Staurset ble åpnet i 2010 med 8,5 meter vegbredde og gul midtlinje.

Sett bort fra disse to strekningene er dagens E39 mellom Betna og Stormyra dårlig egnet som europaveg på grunn av smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler. Ny og utbedret veg vil gi større forutsigbarhet for trafikantene, og spesielt for langdistansetransporten. Det vil bli færre trafikkulykker, spesielt på grunn av viltpåkjørsler.

Dagens veg går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet.

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Heim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
28 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
2,10 milliarder (2018 kroner)
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
2026

E39 Betna–Stormyra © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Odd Helge Innerdal

Prosjektleder
Telefon:
473 81 990
E-post:

Inge Tonny Nås

Byggeleder, Betna-Hestnes
Telefon:
959 24 142
E-post:

Terje Fugelsnes

Byggeleder, Leirvika-Renndalen
Telefon:
992 51 132
E-post:

Hlynur Gudmundsson

Byggeleder, Staurset-Stormyra
Telefon:
957 72 108
E-post:

Ivar-Ole Mittet

Prosjekteringsleder
Telefon:
414 79 996
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: