Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS signerte 22. april kontrakt på bygging av ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

Statens vegvesen bygger i perioden 2020 – 2026 tre nye parseller med total lengde 28 km på E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune.

- Når dette prosjektet er fullført, vil det bli en sammenhengende god europavegstandard på hele denne delen av E39. I tillegg vil vi få en reisegevinst på sju minutter og 5 km innspart kjørelengde i forhold til dagens E39, sier prosjektdirektør Ove Nesje.

Foto viser prosjektdirektør Ove Nesje (t.v.) i Statens vegvesen og daglig leder Geir Nesland Nilsen i Bertelsen & Garpestad feiret at kontrakten er signert, med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik med på video.
Prosjektdirektør Ove Nesje (t.v.) i Statens vegvesen og daglig leder Geir Nesland Nilsen i Bertelsen & Garpestad feiret i går at kontrakten er signert, med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik med på video. Foto: Statens vegvesen

Rundt halvparten av strekninga vil få en fartsgrense på 90 km/t.

Bertelsen & Garpestad var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet. Kontraktssummen er på 538 millioner kroner eks. mva.

Om prosjektet

Delstrekninga forbi Vinjeøra, fra Stormyra til Staurset, omfatter i hovedsak bygging av ca 10,6 km ny to-felts E39. Store deler av strekningen går langs eksisterende veg, med delvis skrånende terreng. Arbeidene stiller krav til god logistikk og erfaring i håndtering og flytting av store massevolum. 

Det skal bygges et nytt kanalisert vegkryss mot fylkesveg 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, et T-kryss på Barhals og tilhørende avkjørsler, sideveger og landbruksveger. Vegen vil få en strekning på ca. 5 km med fartsgrense 90 km/t.

I tillegg til vegbyggingen består anlegget av sju betongkonstruksjoner. Det er også satt krav om at minimum 20% av gravemaskintimene og minimum 30% av massetransportstimene skal utføres med nullutslipp, samt at man skal ta godt hensyn til klima, miljø og natur.

Oppdraget skal gjennomføres som utførelsesentreprise, og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon. Frist for ferdigstillelse er 17.september 2026.

Dette blir den siste kontrakten i vegprosjektet E39 Betna – Stormyra.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Heim