Bertelsen og Garpestad AS er innstilt i anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

Entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på 488,5 millioner kroner eks. mva. Tilbudssummen på 559 millioner kroner eks. mva. ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet. Selskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og hadde best forhold mellom pris og kvalitet. 

– Jeg er fornøyd med konkurransen, som har involvert fire godt kompetente leverandørgrupperinger for den siste delstrekningen på E39 Betna-Stormyra, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal.

I tillegg til pris, ble også tilbydernes organisering og tilbudt nøkkelpersonell, plan for gjennomføring av oppdraget, ivaretakelse av ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet vurdert. Disse elementene er blitt verdsatt i en merverdivurdering som gir tilbyderne fratrekk i tilbudssum. Dette gir en konkurransesum som avgjør tildeling av oppdraget.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.)

Rang nr. Leverandør Konkurransesum Tilbudssum
1 Bertelsen og Garpestad AS kr 488 509 044 kr 559 009 044
2 Johs J. Syltern AS kr 541 509 939 kr 617 109 939
3 Tverås Maskin og Transport AS kr 576 656 000 kr 634 456 000
4 Hæhre Entreprenør AS kr 758 092 155 kr 860 592 155

Klagefristen for tilbyderne er 11. april 2024. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

Om prosjektet

Kartutsnitt for E39 mellom Stormyra og Staurset. Ny E39 er tegnet inn i kartet.
Kartutsnitt for E39 mellom Stormyra og Staurset.

E39 Stormyra-Staurset omfatter bygging av 10,6 km ny 2-feltsveg mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune. Vegen vil få en strekning på ca. 5 km med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av syv betongkonstruksjoner. Det er også satt krav om at minimum 20 % av gravemaskintimene og minimum 30 % av massetransportstimene skal utføres med nullutslipp.

Oppdraget skal gjennomføres som utførelsesentreprise og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon.  Frist for ferdigstillelse er 17. september 2026.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Odd Helge Innerdal
Prosjektleder
Tlf. 473 81 990
E-post: