Statens vegvesen har valg entreprenør til skogrydding langs ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

Det var god konkurranse og fire entreprenører leverte tilbud. Jobben ble gitt til den som hadde laveste pris, og det var Næsbø Skog AS. Tirsdag 21.november ble kontrakten med en verdi på 3,5 millioner eks. mva, signert.

Det Næsbø Skog AS nå skal gjøre er å fjerne skog og vegetasjon langs den nye veglinja, som en del av forberedelsene til selve vegbyggingen. Skogryddingen skal gjøres i god tid før hekkeperioden for fugler våren 2024.

Odd Helge Innerdal (til venstre), prosjektleder i Statens vegvesen, og Torkil Næsbø (til høyre), Næsbø Skog AS under kontraktsigneringen tirsdag. Foto: Statens vegvesen.

Mengde skog som skal fjernes:

  • Gran: 1870 m3
  • Furu: 2380 m3
  • Lauv: 1115 m3

Totalt areal inklusiv skog, buskas og annet trevirke er 460.000 m2.

Næsbø Skog AS regner med å starte opp i løpet av første halvdel av desember, og skal være ferdige 1. mars 2024.

Flere kontrakter ute i markedet

E39 Stormyra – Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna – Stormyra. Delparsellen omfatter bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts veg. Selve hovedkontrakten på vegbyggingen er også lyst ut i markedet. Her vil det bli to tilbudsrunder og signering av kontrakt er forventet å skje i april 2024.

Statens vegvesen har også lyst ut en forberedende kontrakt for riving og sanering av bygninger som er innløst og står i veien for anleggsgjennomføringen. Her er det gitt tilbudsfrist til den 6. desember 2023 og signering av kontrakt er planlagt i januar 2024.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal