Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for forberedende arbeid på ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune

E39 Stormyra-Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna -Stormyra. Delparsellen omfatter bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts E39. Som en del av forberedende arbeid har Statens vegvesen lyst ut konkurranse om skog- og vegetasjonsrydding innenfor anleggsområdet. Arbeidet skal legge til rette for hovedentreprisen, og fjerne skog og vegetasjon i god tid før hekkeperioden for fugler våren 2024.

 Mengde skog som skal fjernes:

  • Gran: 1870 m3
  • Furu: 2380 m3
  • Lauv: 1115 m3

 Totalt areal inklusiv skog, buskas og annet trevirke er 460.000 m2.

 Fristen for å levere tilbud er 1. november 2023. Arbeidet skal være ferdige 1. mars 2024.

Hovedkontrakt i oktober

I midten av oktober kommer Statens vegvesen til å lyse ut en forberedende kontrakt for riving og sanering av bygninger som er innløst og står i veien for anleggsgjennomføringen.

Selve hovedkontrakten på vegbyggingen vil bli lyst ut i løpet av oktober.

Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag