Statens vegvesen har lyst ut konkurranse om riving og sanering av bygningar i traseen for ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune

E39 Stormyra – Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna – Stormyra. Delparsellen omfattar bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts E39. Som ein del av førebuande arbeid før sjølve vegbygginga startar, har Statens vegvesen lyst ut konkurranse om riving og sanering av bygningar. Bygningane er innløyste, og står i vegen for ny E39.

Skal riva 12 hus

Dette skal rivast og blir sanert:
• 2 einebustader
• 2 våningshus
• 8 fritidsbygg
• Garasjer og mindre bygningar

Oppfylling og planering i desse områda er ein del av kontrakten.

Fristen for levering av tilbod er 6. desember 2023. Arbeida skal vera ferdige 2. mai 2024.

Dette er den andre og siste konkurransen på førebuande arbeid som er lyst ut.
Sjølve hovudkontrakten på vegbygginga er også ute i marknaden.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Odd Helge Innerdal
Prosjektleiar
Tlf. 47 38 1990
E-post: odd.innerdal@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag