Statens vegvesen vil invitere til dialogmøte om reguleringsendring som følge av dårlige grunnforhold på Hestnes.

Grunnforholdene i området gjør at det er behov for motfylling i sjø på yttersiden av dagens E39 ved Hestnes. Formålet med møtet er å informere og utveksle synspunkter om reguleringsendringen, tiltakene som må gjøres, og hvordan man best kan legge til rette for friluftsliv i området.

Møtet holdes i samarbeid med entreprenør Bertelsen & Garpestad og Heim kommune.

Tid: Tirsdag 3. oktober kl. 19.00
Sted: Bertelsen & Garpestad sin kontorrigg ved Halsa Motorsportsenter

Bilde som viser terreng, firkanter med tekst
Møtested er kontorriggen til Bertelsen & Garpestad, ved Halsa Motorsportsenter. Illustrasjon Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag