3D-animasjon E39 Betna–Klettelva

Vegen er nå planlagt mer i detalj, og man har nå kommet så langt at man vet hvordan vegen blir liggende i terrenget. Dermed er høyder på fyllinger og skjæringer i filmen visualisert noen lunde slik vi mener vegen blir dersom forslaget blir vedtatt.

Målet med filmene er å vise hvor ny E39 vil gå forbi Liabø som er kommunesenteret i Halsa kommune.

Publisert 7. oktober 2016
Video 3D-animasjon langs vegen

3D-animasjon E39 Klettelva–Otneselva og Otneselva–Hestnes,

3D animasjonen viser E39 Klettelva–Otneselva og Otneselva–Hestnes, vedtatt reguleringsplan 6. november 2014.

Video

Betna–Hestnes