3D-animasjoner E39 Betna-Hestnes viser vegen i detalj.

3D-animasjon E39 Betna–Klettelva

Vegen er nå planlagt mer i detalj, og man har nå kommet så langt at man vet hvordan vegen blir liggende i terrenget. Dermed er høyder på fyllinger og skjæringer i filmen visualisert noen lunde slik vi mener vegen blir dersom forslaget blir vedtatt.

Målet med filmene er å vise hvor ny E39 vil gå forbi Liabø som er kommunesenteret i Halsa kommune.

Publisert 7. oktober 2016

Vegen er nå planlagt mer i detalj, og man har nå kommet så langt at man vet hvordan vegen blir liggende i terrenget. Dermed er høyder på fyllinger og skjæringer i filmen visualisert noen lunde slik vi mener vegen blir dersom forslaget blir vedtatt. Video: Statens vegvesen.

3D-animasjon E39 Klettelva–Otneselva og Otneselva–Hestnes,

3D animasjonen viser E39 Klettelva–Otneselva og Otneselva–Hestnes, vedtatt reguleringsplan 6. november 2014.

E39 fra Klettelva til Hestnes er en del av arbeidet med etablering av en ferjefri og raskere veg fra Kristiansand til Trondheim. Video: Statens vegvesen.