Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Formålet med planarbeidet er å lage et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekninga Stormyra-Barhals.

Tidligere vedtatte reguleringsplaner for strekningene E39 Stormyra-Vinjeøra og Vinjeøra-Haukvika vest, la opp til at ny E39 skulle legges tvers gjennom Vinjeøra og mest mulig etter eksisterende E39. Denne vegløsningen ville Statens vegvesen gå bort fra, og ny reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals ble vedtatt 27. oktober 2022. En mindre reguleringsendring ble gjort 31.01.2023.

Staurset–Stormyra