Kommunedelplanen er vedtatt i Stavanger og Randaberg i desember 2012.

Kommunedelplan med konsekvensutredning

Delrapporter i konsekvensutredningen

Oversiktstegninger

Plan- og profiltegninger

E39 Smiene–Harestad