Dette er et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon) med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 1124 millioner (2021 kr). Det er prioritert oppstart og full finansisering i første periode i Nasjonal transportplan 2022-2033. 

 

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Veg:
E45
Fase:
Planfase
Kommunar:
Alta
Fylke:
Troms og Finnmark
Lengde:
7000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
990 millioner. Oppstart i siste del av perioden 2024-2029. Det er satt av 220 mill. av en totalkostnad på 990 mill. (2018-kroner)

E45 Kløfta © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Stein Johnny Johansen

Avdelingsdirektør prosjektavdelingen
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: