Dette er et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon) med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 970 millioner (2018-kroner), og i Nasjonal transportplan er det satt av 210 millioner kroner til oppstart i perioden 2024-2029.

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Vei:
E45
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
7000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
990 millioner. Oppstart i siste del av perioden 2024-2029. Det er satt av 220 mill. av en totalkostnad på 990 mill. (2018-kroner)

E45 Kløfta © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Avdelingsdirektør prosjektavdelingen
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Ivar Kaino

Prosjektleder
Telefon:
99 27 77 69
E-post:

Sist oppdatert: