Dette er et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon) med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider.

Omleggingen ved Kløfta er beregnet å koste 1124 millioner (2021 kr). Det er prioritert oppstart og full finansisering i første periode i Nasjonal transportplan 2022-2033. 

 

For prosjektet E45 Kløfta ble reguleringsplan vedtatt i 2018. Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Etter planen skal E45 bygges om, slik at et rasfarlig parti erstattes med tunnel.

Vei:
E45
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Finnmark
Lengde:
7000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
1.124 millioner. Bevilgning i første del av perioden 2022-2027.

E45 Kløfta © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Avdelingsdirektør Utbyggingsområde nord
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: