Regionvegsjefen redegjør for status for tunnelene i Sørfold

— Nye tunneler på E6 gjennom Sørfold er etterlengtet, og i sommer har flere debattanter etterlyst tiltak fra Statens vegvesen. Regionvegsjef Torbjørn Naimak er glad for de5t store engasjementet, men registrerer også at det er en del misforståelser. I dette innlegget redegjør han derfor for status og for Statens vegvesens rolle.

Varsel om utvidet planområde regulering av deponier E6 Sørfoldtunnelene

— Statens vegvesen er i samarbeid med Sørfold kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for deponier og massetak for utbyggingen av E6. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det her at planområdet utvides, og vi ber om innspill til planarbeidet.