Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen er overrasket over dommen i Hålogaland lagmannsrett, som har kommet til at vilkårene for å heve kontrakten med det spanske entreprenørselskapet OSSA ikke var oppfylt.

OSSA hadde oppdraget med å bygge Sørkjostunnelen på E6 i Troms, men i mars 2015 hevet Statens vegvesen kontrakten på grunn av manglende framdrift. Selskapet gikk til sak mot staten, men i dommen fra Nord-Troms tingrett i januar 2017 ble staten frikjent på alle punkter.

– Vi er overrasket over at lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon. Samtidig konstaterer vi at Statens vegvesen har vunnet fram på flere sentrale punkter. Vi merker oss også at retten har også avvist OSSAs krav om erstatning, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord.

Hålogaland lagmannsrett mener forsinkelsen hos entreprenøren ikke var stor nok til at det var klart at kontrakten ville bli misligholdt. Dette er Statens vegvesen uenig i.

Stein Johnny Johansen konstaterer også at Statens vegvesen har vunnet fram med sin forståelse av sluttoppgjøret. Det innebærer at OSSA må tilbakebetale utbetalt forskudd, og et totalt mellomværende på 27 millioner kroner.

– Vi vil nå gjennomgå dommen nøye med våre advokater og ta stilling til om vi skal anke, sier Stein Johnny Johansen.

Den nye Sørkjostunnelen åpnet i februar i år.

 

 

 

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark