Dagens bru krever omfattende vedlikehold. Ny og bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

E6 er hovedferdselsåren mellom Nord- og Sør-Norge og har betydelig gjennomgangstrafikk. Det er ei øy i Reisaelva som bruene går over, det vil si at det er i prinsippet to E6-bruer over Reisaelva, den lengste er ei fagverksbru i stål og den korteste er ei stålbjelkebru. Begge bruene ble bygget i 1955.

  • Statens vegvesen har i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet detalj­regulering for ny bru som nå er vedtatt. I reguleringsplanen er område for midlertidig bru også med.
  • Nordreisa kommune utarbeider samtidig detaljregulering for Storslett sentrum.

Statens vegvesen er nå i gang med detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Veg:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommunar:
Nordreisa
Fylke:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
178 millioner kroner. (2021)
Oppstart:
Våren 2023
Antatt opna:
Sommaren 2025

Storslett bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Alta kontorsted, Markveien 49A, 9510 Alta.

Kontaktar

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Ole Kleven

Byggeleder
Telefon:
99798545
E-post:

Sist oppdatert: