Dagens bru krever omfattende vedlikehold. Ny og bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

E6 er hovedferdselsåren mellom Nord- og Sør-Norge og har betydelig gjennomgangstrafikk. Det er ei øy i Reisaelva som bruene går over, det vil si at det er i prinsippet to E6-bruer over Reisaelva, den lengste er ei fagverksbru i stål og den korteste er ei stålbjelkebru. Begge bruene ble bygget i 1955.

  • Statens vegvesen har i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet detalj­regulering for ny bru som nå er vedtatt. I reguleringsplanen er område for midlertidig bru også med.
  • Nordreisa kommune utarbeider samtidig detaljregulering for Storslett sentrum.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Nordreisa
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
105 millioner. Usikkerhet +/- 40 %
Oppstart:
2022
Antatt åpnet:
2023

Storslett bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Vegavdeling Troms, Mellomvegen 40, Tromsø

Kontakter

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Sist oppdatert: