Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Detaljreguleringsplan for E6 Storslett bru er godkjent i kommunestyret i Nordreisa kommune 24.6.2019. Nordreisa kommune kunngjorde vedtaket 1.7.2019. Kommunen har ikke mottatt klage på vedtaket.

Plandokumentene datert 24.5.2019, som ble oversendt kommunen til politisk behandling, er ikke endret som følge av vedtaket. Kun planbeskrivelsen er oppdatert 12.8.2019 for å gjelde vedtatt plan.