Disse vil bygge nye Storslett bru

— Tre entreprenører er med i kampen om å bygge ny bru på E6 i Nordreisa. Brua skal bygges på en fotballbane, og skyves på plass når den er klar.