Tre entreprenører er med i kampen om å bygge ny bru på E6 i Nordreisa. Brua skal bygges på en fotballbane, og skyves på plass når den er klar.

En illustrasjon av nye Storslett bru.
Slik blir nye Storslett bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Den nye brua skal bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes, og har både vekt- og høydebegrensninger.

Nye Storslett bru skal bygges i dagens veglinje. Ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter.

E6 gjennom Nordreisa er hovedvegen mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsveg er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 biler i døgnet.

Disse vil bygge brua

De som har levert tilbud på nye Storslett bru er 

Entreprenør Tilbudssum (eks mva)
Christie & Opsahl AS 226 601 762,-
Hak Entreprenør AS 257 189 762,-
Implenia Norge AS 288 724 669,-

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre tilbudene, før kontrakt inngås. 

Planen er at entreprenøren som får oppdraget skal starte opp i løpet av våren 2024, og at ny bru over Reisaelva blir ferdig høsten 2026.

Ny bru skal bygges på land

Statens vegvesen tar i bruk en byggemetode som kun har vært brukt på noen få bruer i Norge tidligere. Nettverksbuebrua i hovedspennet over Reisaelva skal bygges på land, og Vegvesenet har leid en fotballbane like ved til byggearbeidet.

– Vi bygger den nye brua på fotballbanen. Når den er ferdig, frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og vegen legges om. Så blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen for demontering. Nye brukar bygges etter at de eksisterende er fjernet. Til slutt skal den nye brua flyttes over på de nye brukarene, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen.  

Statens vegvesen vil trenge ei helg uten trafikk når den siste operasjonen skal gjøres, noe som etter planen skal skje i mai/juni 2026.

Les mer

Søkjer utbyggjar til Storslett bru på E6 i Troms

E6 Storslett bru | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Troms