Prosjektet E6 Trondheim–Melhus er bygget ferdig.

Nyheter i prosjektet finner du fra 1.1.16 på miljopakken.no.  

Veg:
E6
Fase:
Opna
Kommunar:
Trondheim, Melhus
Fylke:
Trøndelag
Lengde:
8000 meter
Omfang:
8000 meter
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2006-2015
Totalkostnad:
2,50 milliarder. 2015 kroner for strekningen E6 Jaktøyen–Sentervegen. Bompengeandel 52%.
Oppstart:
2015
Antatt opna:
2019

Trondheim–Melhus Miljøpakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østre Rosten 20, 7075 Tiller

Kontaktar

Odd Jostein Haugen

Prosjektleder
Telefon:
917 44 075
E-post:

Sist oppdatert: