Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Seks entreprenører leverte tilbud på en av de største vegkontraktene i Midt-Norge.

Tilbudsåpning
Fra venstre prosjekteringsleder Karl Gunnar Sødal, byggeleder Svein Soknes, prosjektleder Almar Aronsen og ass. prosjektleder Odd Jostein Haugen.

E6 sør for Trondheim skal bygges om til stamvegstandard. Seks  entreprenører leverte pristilbud på å bygge 8 km E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd.  Kl. 13 i dag var det tilbudsåpning.

Disse har levert inn tilbud:

  
 AF-gruppen Norge AS1.233.332.460 kroner 
Hæhre Entreprenør AS1.396.071,169 kroner
Veidekke Entreprenør AS 1.287.215.755 kroner
 Skanska Norge AS / Syltern AS 1.294.952.890 kroner
 NCC Constrution AS 1.234.595.445 kroner
PEAB Anlegg AS 1.162.581.984 kroner

- Det var veldig jevnt, og vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon gjennomgås, før vi velger entreprenør.

Byggestart tidlig i 2016

Vi regner med at entreprenøren kommer i gang tidlig i 2016. Våren 2019 skal vegen være ferdig hvis alt går som planlagt.

Store mengder myr og leirmasser som skal flyttes. På Klett er det mektige kvikkleireforekomster som krever stabilisering. De utfordrende grunnforholdene er årsaken til at vi trenger tre års byggetid for å fullføre prosjektet.

Kostnadsrammen er på 2,5 milliarder kroner, og prosjektet er finansiert av Miljøpakken. Dette skal i  tillegg til stokontrakten dekke flere mindre entrepriser, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser, kjøp av veggrunn, kontraktsoppfølging og 25 prosent merverdiavgift.

Dette skal bygges:

  • 8 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trase
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • Lokalveger

Trafikkavvikling en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Vi håper trafikantene viser stor forståelse inntil situasjonen vil bli langt bedre. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

Les mer om prosjekt E6 Trondheim - Melhus.

 

 

 

Aktuelt for fylke: Trøndelag