Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

Reguleringsplanene ble vedtatt 26.08.2020 og 01.12.20.

Se vedtatte planer

Nyheter:

Byggestart for Tromsøs nye innfartsveg

Første kontrakt på E8 Sørbotn-Laukslett

Les også:

Starter prøvepeling i Ramfjord | Statens vegvesen

Planlagte grunnundersøkelser for ny E8 ved Leirbakken | Statens vegvesen

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen

E8 gjennom Ramfjord er innfartsvegen til Tromsø. I dag går den gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Statens vegvesen er nå i gang med forberedende arbeider for ny E8, som vil gi kortere reiseveg til og fra fylkeshovedstaden. Den vil også forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og ikke minst bomiljøet i Ramfjord.

Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør legges i vestre trasé, med bru over Ramfjorden.

Se prosjektet i 3D-modell

Klikk på lenka under for å se hvordan vi har planlagt nye E8 Ramfjord. Vi gjør oppmerksom på at dette er en illustrasjon laget i 2020, men den gir likevel et godt bilde av hvordan den nye vegen blir liggende i forhold til hus og omgivelser.

Se nye E8 Ramfjord her (ArcGIS)

Anbefalt nettleser for å se modellen er Google Chrome

Veg:
E8
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Tromsø
Fylke:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,94 milliarder. Totalkostnad er ikke fastsatt, men styringsmålet er satt til 1937 millioner kroner (2020).
Oppstart:
2021
Antatt opna:
2026

Ramfjorden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: