Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

Reguleringsplanene ble vedtatt 26.08.2020 og 01.12.20.
Se vedtatte planer

Nyheter:

20. desember 2023 — Nå er hovedkontrakten på E8 Sørbotn–Laukslett signert

Hovedkontrakten på E8 Sørbotn–Laukslett er nå tildelt

 

Les også:

 — Vinner av kontrakt K02 på E8 Sørbotn-Laukslett er nå klar

 — Byggestart for Tromsøs nye innfartsveg

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen

E8 gjennom Ramfjord er innfartsvegen til Tromsø. I dag går den gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Statens vegvesen er godt i gang med forberedende arbeider. Skredsikringsarbeidet som startet opp i juni 2023 har god fremdrift, og skal være ferdigstilt innen høsten 2025. Veien skal gå i vestre trasé med bru over Ramfjorden, og det er etablert en sjøfylling på Laukslettsiden ut til der brua skal bygges. Nå ligger alt til rette for at arbeidet med hovedkontrakten kan begynne.

Hovedkontrakt

Hovedkontrakten er tildelt arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS. Forberedende arbeider og rigging vil kunne starte i løpet av februar, og hovedarbeidet vil etter planen gå i gang i løpet av våren 2024.    

Det skal bygges ny vei fra Sørbotn til Laukslett, en strekning på ca. 10 km. Veien skal ha en bredde på 10 meter, og midtrekkverk. Fartsgrense på stedet skal være 80 og 90 km/t. Det skal etableres to forbikjøringsfelt i hver retning. På strekningen skal det bygges flere mindre bruer og underganger. Ramfjorden skal krysses med en bjelkebro på ca. 870 meter, som skal fundamenteres på stålrørspeler. Langs deler av strekningen skal det etableres skredsikring i form av skredvoller og andre sikringstiltak ved skredelver.

Her kan du se 3D-visning av den planlagte strekningen 

Vei:
E8
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
3,552 milliarder (2024-kroner)
Oppstart:
2022
Antatt åpnet:
Høst 2027

Ramfjorden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Morten Richardsen

Prosjektleder
Telefon:
97 02 43 47
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90941851
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert: