Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

Se vedtatte planer

Statens vegvesen har startet planleggingen av ny E8 forbi Ramfjord. Vegen planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen

E8 gjennom Ramfjord er innfartsvegen til Tromsø. I dag går den gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Statens vegvesen er nå i gang med planleggingen av ny E8, som vil gi kortere reiseveg til og fra fylkeshovedstaden. Den vil også forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og ikke minst bomiljøet i Ramfjord.

Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør legges i vestre trasé, med bru over Ramfjorden og har bedt Statens vegvesen om å revidere reguleringsplanen fra 2011.

Se prosjektet i 3D-modell

I modellen lenket til under kan du se hvordan vi planlegger nye E8 Ramfjord. Vi gjør oppmerksom på at dette er en skisse, som er gjenstand for endringer, men den gir likevel et godt bilde av hvordan den nye vegen blir liggende i forhold til hus og omgivelser.

Se nye E8 Ramfjord her (ArcGIS)

Anbefalt nettleser for å se modellen er Google Chrome

Vei:
E8
Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,94 milliarder. Totalkostnad er ikke fastsatt, men styringsmålet er satt til 1937 millioner kroner (2020).
Oppstart:
2021

Ramfjorden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: