Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

Reguleringsplanene ble vedtatt 26.08.2020 og 01.12.20.
Se vedtatte planer

Nyheter:

Hovedkontrakten på E8 Sørbotn–Laukslett er nå tildelt

 

Les også:

 — Vinner av kontrakt K02 på E8 Sørbotn-Laukslett er nå klar

 — Byggestart for Tromsøs nye innfartsveg

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen

E8 gjennom Ramfjord er innfartsvegen til Tromsø. I dag går den gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt.

Statens vegvesen er nå i gang med forberedende arbeider for ny E8, som vil gi kortere reiseveg til og fra fylkeshovedstaden. Den vil også forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og ikke minst bomiljøet i Ramfjord.

Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør legges i vestre trasé, med bru over Ramfjorden.

Her kan du se 3D-visning av den planlagte strekningen 

Vei:
E8
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,94 milliarder. Totalkostnad er ikke fastsatt, men styringsmålet er satt til 1937 millioner kroner (2020).
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2026

Ramfjorden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90941851
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
913 63 044
E-post:

Sist oppdatert: