Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I dag markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård byggestart for ny E8 gjennom Ramfjord

Bildet viser ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, stående side om side, med én hånd hver på en spade som står mellom dem.
Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, markerer første spadetak på E8 Sørbotn-Laukslett. Foto: Statens vegvesen

Det var en fornøyd Samferdselsminister som i dag kunne ta det førte spadetaket på vegprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett. Dermed er byggingen av den nye innfartsvegen til Tromsø i gang.

 – Med ny vei blir det mye tryggere å kjøre her. Det er jeg glad for. Denne regjeringen jobber aktivt for å nå nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Viktig utbygging

Sjøfyllinga som nå skal bygges er første delkontrakt på prosjektet. Hovedkontrakten for bru over Ramfjorden, og ca. 9 kilometer veg i dagen lyses ut i løpet av sommeren. Ny E8 vil gi Tromsø by en kortere og, raskere og mer trafikksikker innfartsåre. Vegen vil også flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og gi innbyggerne der økt sikkerhet og et bedre nærmiljø å bo i.

– E8 er hovedinnfartsåren til Nord-Norges største by. Utbyggingen vil koste omlag to milliarder kroner, men vi ser at vi får mye igjen for pengene, sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.  

Lokal entreprenør

En gravemaskin tar et gravetak, for å markere starten på byggingen av ny E8 i Ramfjord
Etter et vel gjennomført første spadetak, kunne endelig gravearbeidet offisielt begynne! Foto: Statens vegvesen

Det er Målselv Maskin og Transport AS som har fått oppdraget med bygge sjøfyllinga ut til brua som skal bygges over Ramfjorden. Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. Arbeidet vil ha en varighet på ca. 9 måneder. 

 – Vi er svært glade for å få være med å bygge deler av denne vegen. Det er et spennende prosjekt for oss å være med på. Vegbygging som dette, med masseforflytting og fyllingsarbeid, er innenfor vår kjernevirksomhet. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene, sier prosjektleder i Målselv Maskin og Transport AS, Roar Femsteinevik

Bildet viser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som snakker til lokalmedia i forbindelse med første spadetak på E8 Sørbotn-Laukslett
Lokalmedia var til stede for å dekke første spadetak på E8 Sørbotn-Laukslett. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Tromsø